Yukarı Çık

İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ

Türk üreticilerinin ve Türk Malının yurt dışında başarıya ulaşması ve ülkeye döviz girişinin arttırılması amacıyla yerli üreticiler uluslararası arenada rekabet güçlerini arttırmaları amacıyla gerek üretim gerekse pazarlama konusunda yasal mevzuatlarla desteklenmektedirler.

*YURT DIŞI BİRİM KİRA DESTEĞİ

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmı destek kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sınai ve Ticari Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Yurt Dışı Birim Desteği

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

       a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

       b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve

yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, destek kapsamında şirkete veya İş Birliği Kuruluşuna geri ödenir. 

Ticari Şirketler Yurt Dışı Birim Desteği

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

     a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,  

b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve

yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, destek kapsamında şirkete ve İş Birliği Kuruluşuna geri ödenir.

*YURT DIŞI TANITIM GİDERİ DESTEĞİ

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştireceğiniz

*görsel ve yazılı tanıtım, 
*sponsorluk, 
*yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, 
*reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, 
*broşürler, 
*eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, 
*elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri

destek kapsamında değerlendirilerek devlet tarafından tarafınıza geri ödemesi yapılır.

*Yurt dışında biriminizin olduğu bir ülkede yapacağınız tanıtımlar için %60 oranında 150.000 ABD Dolarına Kadar,

*Yurt dışı biriminizin var olması şartıyla yurt dışı biriminiz bulunmayan bir ülkede yapacağınız tanıtım için %60 oranında 150.000 ABD Dolarına Kadar,

*Yurt dışı biriminizin olmaması durumunda tanıtım giderleriniz %60 oranında 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Tanıtım desteğinden yararlanabilmek için yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapılacak ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşulu aranmaktadır.

*YURT DIŞI MARKA TESCİLİ DESTEĞİ

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir. 

Destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Yurt içi ve yurt dışı marka tescil başvurularının aynı dönemlerde yapılmış olması durumunda, her iki marka tescil işleminin gerçekleştirilmiş olması şartıyla, destek başvurusunun değerlendirilmesinde yurt içi markaya ilişkin korunma tarihi esas alınır.

Destek kapsamında değerlendirilecek giderler;

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri 

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri 
Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekir.

*YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek kapsamında yurt dışı pazar araştırması gezisine giden en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Gezisinin en az 2, yol hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. Destek başvurusunda bulunan şirket her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi için desteğe başvurabilir. Aynı ülkeye en fazla 2 kez yurt dışı pazar araştırması gezisi yapılabilir

*YURT DIŞI PAZARINA GİRİŞ DESTEĞİ

Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla,

  • uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile
  • yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri,

şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olması gerekir. Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu rapor ve raporu hazırlayan kuruluş için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alınması gerekmektedir.

*E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destekten şirketler en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.

Şirketlerin destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay almış olması gerekmektedir.

E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

*ÇEVRE MALİYETLERİ DESTEĞİ (BELGELENDİRME DESTEĞİ)

Şirketlerin,

  • ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,
  • ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,
  • CE işaretini,
  • Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları),
  • ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini,
  • Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını

  
alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) destek kapsamında belgelendirme ve/veya laboratuar analiz harcamaları % 50 oranında ve belgelendirme ve/veya analiz başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Uluslararası Belge Ve Sertifika Desteği

Şirketlerin Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesinde yer alan belge/sertifika türlerinin ve test/analiz raporlarının aşağıda belirtilen alım giderleri desteklenir.

Belge/sertifikalar için:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri 
b) Belgelendirme tetkik giderleri 
c) İlk yıla ait belge kullanım ücreti 
d) Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri 
e) Kayıt Ücreti

Test/analiz raporları için:

a) Test/analiz ücretleri

Aşağıda belirtilen gider türleri desteklenmez.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
b) Yol masrafları 
c) Gözetim bedeli

Tarım Analiz Raporu ve Sağlık Sertifikası Desteği

Tarım Analiz Raporu ve Sağlık Sertifikası Desteği çerçevesinde olumlu sonuçlanmak kaydıyla şirketlerin, tarım ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen ihracat amaçlı laboratuvar analiz raporları ve sağlık sertifikalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri 
b) Belgelendirme tetkik giderleri 
c) Analiz giderleri 
d) Akreditasyon ücreti 
e) Sağlık sertifika ücreti

Aşağıda belirtilen gider türleri desteklenmez.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri