Yukarı Çık

MARKA YÖNETIMI

İş dünyasında şirketler kimlikleri ile yani markaları ile var olmaktadırlar. Bu sebeple marka sahibi, markasını tescil ettirerek tüketicinin zihnindeki markasının imajını, markasına yapılan haksız rekabet girişimlerine ve markasının çalınmasına karşı devlet güvencesi ile koruyabilmektedir. 
Firmaların ihracatta ve ithalatta devlet desteklerinden ve teşviklerinden yararlanması için tescilli bir markalarının olması göz ününde bulundurulmaktadır. 

Intermark Danışmanlık olarak yaklaşık 1000’e yakın markanın yurt içi tescilini 30’a yakın markanın  yurt dışı tescilini yaptırmış bulunmaktayız.
Marka tescili şirketler üzerine yapılabileceği gibi şahıslar üzerine yapılabilir. Bir markanın tescil edilebilmesi için daha önce tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Bununla beraber markanın tescilli bir başka markaya benzememesi, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları içermemesi gerekmemektedir. 

Marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır. Marka başvurusunu uzman uygunluk açısından inceledikten sonra marka üçüncü şahıslara duyurulmak amacıyla Resmi Marka Bülten’inde 3 ay boyunca yayınlanır. 3 ay yayında kalan markaya her hangi bir itiraz gelmez ise marka tescil bölümüne gönderilerek başvuru sahibi adına tescil edilerek marka siciline kaydedilir, marka sahibine ise Marka Tescil Belgesi düzenlenir. 

Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler 
Vergi Levhası 
Vekaletname (
Vekaletnameyi indirmek için tıklayınız)
Marka Örneği (8x8 ve 300 dpi jpeg formatında olmalı)
(Şahıslar İçin TC Kimlik Numarası ve İletişim Bilgileri de gereklidir)

YURT DIŞI MARKA TESCİL SÜRECİ
Yurt dışı marka tescili için iki yol ile takip edilmektedir. Bunlardan birincisi Madrid Protokolüne üye ülkelere başvurular Uluslararası Fikri Mülkiyet Kurumu (WIPO) üzerinden tek bir başvuru ile yapılmaktadır. (Türkiye’de üyelerden biridir)

Madrid Protokolüne üye ülkelere yapılacak başvurularda prosedür kısaca şu şekilde işlemektedir.

Marka başvuru ücreti İsviçre Frankı olarak WIPO’nun hesabına yatırılıp ilgili formlar sizin adınıza Intermark tarafımızdan doldurulduktan sonra Türk Patent Enstitüsüne evrak teslim edilir. Türk Patent Enstitüsü sadece başvuruyu kabul etmekle yükümlü, başvuruyu kabul etmek dışında başka herhangi bir süreci takip etmemektedir. Tüm süreç takipleri sizin adınıza Intermark tarafından yapılmaktadır.  

WIPO evrakı kabul ettikten sonra marka tescil talebinde bulunduğumuz tüm ülkelere bildirim yapılıyor. Türkiye’de prosedürün aynısı (uzman inceleme, red, yayın, itiraz tescil) diğer ülkelerde de geçerli. Sırayla tüm ülkelerdeki yayın, itiraz vs gibi aşamalar yazı ile vekiliniz olarak Intermark’a bildiriliyor. Tescil edilene veya red edilene kadar tüm aşamaları sizin adınıza takip ediyoruz. 

Madrid Protokolu Marka Tescili (WIPO)

Türkiye 01.01.1999 tarihinde markaların Uluslar Arası Tesciline ilişkin Madrid Protokolü’ ne imza atılmıştır. Madrid Protokolü marka tescil sistemi yurt dışında Pazar payı olan firmaları çok büyük avantajlar sağlamamaktadır

Madrid Protokolü çerçevesinde markanızın tescilinin yapılabilmesi için, önce menşei ülkede, yani Türkiye’de markanızın tescilli olması yada tescil için başvurusunu yapılmış olması zorunludur.

Sistemin En Önemli Avantajları; tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücret ödemek koşuşuyla yapılacak olan bir uluslararası başvuruyla toplam 84 dünya ülkesinde marka tescil imkânı sağlamasıdır.

Topluluk  Marka Tescili (OHIM);

Avrupa birliğine üye olan ülkelerin tümünde geçerli olan bir marka tescil sistemidir.
Tescil başvuruları, İSPANYA’nın Alicante şehrinde bulunan; Dahili Pazara Uyum Ofisi (Office For Harmonization In The Internal Market) OHIM aracılığıyla yapılmakta ve yürütülmektedir. Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması’na katıldığı için, Türk vatandaşları ve firmaları da bu sistemden yararlanabilmektedir.

Topluluk Tescilinin Avantajları; bireysel tescile göre avantajı, tek tek ülkelere başvurmak yerine tek bir başvuru ile AB ülkelerinde tescil imkânının olması, Madrid Protokolü Tesciline göre avantajı ise, Türkiye’deki (ya da menşei herhangi bir ülkedeki) tescile bağımlı olmamasıdır.

Topluluk tescilinin dezavantajı ise; tescil süresinin uzun olması ve marka başvurusunun üye ülkelerden sadece 1 tanesinde reddedilmesi halinde, reddin tüm üye ülkeleri kapsaması ve markanın kabul edilmemesidir.

BİREYSEL BAŞVURU MARKA TESCİLİ;
Tek tek her ülkenin yetkili Patent ve Marka Ofisine ulusal başvuru yaparak, münferit tescil başvuru da yapılabilmektedir. Özellikle Madrid protokolüne ve Avrupa Topluluğuna üye olmayan ülkelerde bu işlem yapılmaktadır. Bu şekilde verilen bir marka tescili sadece o ülke sınırları içerisindeki marka hakkı için geçerlidir, Diğer ülkelerde de ayrı ayrı başvurular yapılacağı zaman, 6 aylık süreyi aşmamak şartı ile başvuru ilk yapılan ülkeden alınan bir menşe memleket vesikası ( rüçhan hakkı belgesi ) ile, diğer ülkelerdeki başvuru tarihi ilk yapılan ülkedeki başvuru tarihi olarak sicile kaydedilmektedir.