Yukarı Çık

TEKNIK MÜŞAVIRLIK FIRMALARINA DESTEKLER

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin (TMŞ) ve Müteahhitlik Şirketleri yurt dışına yönelik çalışmalarında aşağıdaki desteklerden faydalanabilirler. 

* Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışında açtıkları ofisin kira giderleri, yurt dışında açtıkları ofiste istihdam ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışanlarının maaşları, yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında desteklenir. 

*Teknik Müşavirlik Şirketlerinin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %50 oranında desteklenir. 

*Teknik Müşavirlik Şirketleri tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırmalarına ilişkin giderleri %70 oranında gezi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına aşmamak kaydıyla desteklenir.

*Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Müteahhitlik Firmalarının yurt dışında düzenlenecek olan Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara katılımları  %50 desteklenir.

*Teknik Müşavirlik Şirketleri ve  Müteahhitlik Firmalarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımlarda en fazla 2 şirket çalışanının ulaşım, konaklama, katılım giderleri, %50 oranında organizasyon başına 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

*Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurt dışından standart dokümanları satın almaya ilişkin giderleri Bakanlıkça ön onay almak kaydıyla %50 oranında yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir

*Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılmaları halinde 2 çalışanının ulaşım, konaklama, katılım giderleri %50 oranında 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

*Teknik Müşavirlik Şirketlerinin uluslar arası alanda yürütecekleri fizibilite etüdü ve nazım plan hazırlama çalışmaları kapsamında işveren veya yabancı kamu idareleri ile imzalayacakları hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %50 oranında her bir proje için en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Yabancı Kamu Kurumları tarafından bakanlığa yapılan fizibilite etüdü ve nazım plan hazırlanmasına yönelik başvuruların Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Bakanlık ve Kamu Kurumu arasında yapılacak protokole istinaden Teknik Müşavirlik Şirketlerinin, işveren kamu idaresi ile imzalayacakları hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %100 oranında her bir proje için en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir

*Bakanlıkça destek kapsamına alınan sözleşmeler için işveren idarelerce açılan ihaleler neticesinde hizmet vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde Teknik Müşavirlik Şirketler %20 oranında her bir proje için en fazla 300.000 ABD Dolarına yıllık 1.500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.